Koniec epoki klatkowej

25 WRZEŚNIA ROZPOCZĘŁA SIĘ EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA. TO POCZĄTEK KOŃCA EPOKI KLATKOWEJ DLA ZWIERZĄT – mówią autorzy inicjatywy i jednoczą cały kontynent w walce o lepsze życie dla zwierząt.

25 września rozpoczęła się Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej”. Polska jest jednym z siedmiu krajów przedstawicielskich tworzących oficjalny Komitet europejskiej inicjatywy i reprezentantem podczas otwarcia inicjatywy w Parlamencie Europejskim w Brukseli tego samego dnia. Autorem projektu proponującym zmianę przepisów prawa unijnego jest międzynarodowa organizacja CIWF (Compassion in World Farming) razem ze swoim polskim oddziałem – CIWF Polska. Komitet EIO „Koniec Epoki Klatkowej” tworzą kraje: Polska, Francja, Grecja, Niemcy, Holandia, Włochy i Czechy.

Celem inicjatywy jest położenie kresu nieludzkiemu traktowaniu zwierząt gospodarskich trzymanych w klatkach. Europejska Inicjatywa Obywatelska stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE. Po zebraniu co najmniej
1 miliona podpisów obywateli UE, Komitet przedstawicielski Europejskiej Inicjatywy będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego. Organizatorzy proszą Komisję o zaproponowanie przepisów zakazujących stosowania wszystkich klatek w hodowli zwierząt gospodarskich: klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt.

Do autora inicjatywy – organizacji CIWF – dołączyło 130 organizacji z całej Unii Europejskiej, w Polsce: Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt, Otwarte Klatki, OTOZ Animals, Polskie Towarzystwo Etyczne, Fundacja Alberta Schweizera, Basta! – Inicjatywa na rzecz zwierząt, Fundacja Res Severa, Klub Gaja tworząc wspólnie olbrzymią koalicję na rzecz wycofania klatek z hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich.

Organizacje europejskie mają 1 rok na zebranie co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE pod Inicjatywą. Następnie podpisy trafią do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę można podpisywać online oraz w wersji papierowej. Jeśli Inicjatywa się powiedzie, może w znaczący sposób zmienić cały system produkcji żywności i sektor hodowlany, mając największy wpływ na życie zwierząt w historii Europy.

Z tej okazji, w pierwszych dwóch tygodniach października w całej UE, w tym m.in. w Polsce odbędą się wydarzenia i happeningi inaugurujące Inicjatywę (o wydarzeniach w Polsce będziemy informować wkrótce).

TU PODPISZESZ tę Europejską Inicjatywę Obywatelską:  https://klub-gaja.endthecageage.eu/

Czytaj raport CIWF Polska „Koniec epoki klatkowej”>>>

Wyjaśnienia dotyczące zbierania danych osobowych>>>

 

 

 

 

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Newsy. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget