Święto Drzewa – wśród pól

Tarnina - Marcin Karetta (1)Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” realizowany był przez Klub Gaja w latach 2016/2017 i poświęcony był roli i znaczeniu zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu.

CEL OGÓLNY:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • kształtowanie ekologicznych zachowań społeczności z terenów wiejskich w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu,
  • podniesienie świadomości społecznej mieszkańców terenów wiejskich na temat roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz na temat korzyści jakie one przynoszą dla zdrowia obywateli i rozwoju zrównoważonego,
  • aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich w lokalne działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych – sadzenia i ochrony zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.f2-podlesie

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017 w 4 województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim.

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przejdź na stronę projektu „Święto Drzewa – wśród pól”>>>>   

Lista drzew i krzewów rekomendowana przez Klub Gaja do nasadzeń śródpolnych  >>>>>

Zobacz nasze ulubione drzewa >>> i krzewy >>> , które polecamy do nasadzeń śródpolnych. 

  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget