Sadzenie drzew / Zakładanie ogrodów

Program Święto Drzewa przynosi korzyści dla środowiska przyrodniczego człowieka, estetyki otoczenia i krzewienia wiedzy humanistycznej. Sadzenie drzew w leśnych młodnikach to pretekst by zorganizować wycieczkę do lasu, która z kolei, tworzy okazję do wyciszenia się, refleksji i odpoczynku. Drzewa sadzone w ramach Święta Drzewa często trafiają do przyszkolnych i przedszkolnych ogrodów. Mogą one stać się siedliskiem dla roślin i zwierząt, ale także miejscem wytchnienia dla zabieganego współczesnego człowieka.

Upiększanie szkolnych ogrodów, sadzenie w nich drzew i krzewów ozdobnych pozwala na dostrzeganie najprostszego piękna wokół siebie, a także na podnoszenie własnej wartości uczestników programu. Swoim działaniem wzbogacają najbliższe otoczenie i robią to nie tylko dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń. Natomiast dobrze przedstawione zagadnienie światowego pokoju, poparte sadzeniem drzew na cześć wolności i równości wszystkich ludzi, może być wartościowym i ciekawym elementem edukacji młodych ludzi.

  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget