Dobre praktyki

Jak rozwijać Święto Drzewa?

Obok sadzenia drzew, poznawania przyczyn i skutków zmian klimatycznych kolejną ideą Święta Drzewa jest współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowania kapitału ekologicznego i społecznego. Współpraca pomiędzy różnorodnymi podmiotami – reprezentantami różnych grup społecznych jest normą w krajach wysokorozwiniętych. Jest podstawą do budowania zaufania, bez którego pokonywanie zagrożeń, przed którymi stoi nasza planeta będzie bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za przyszłość Ziemi, tak jak każdy z nas odpowiedzialny jest za własne życie. Sadzenie drzew czy pielęgnowanie już rosnących, może być okazją do realizacji zbieżnych celów, przebywania ze sobą, poznawania się, wymiany myśli, wiedzy, umiejętności i … talentów.

Współpraca społeczna i działanie obywatelskie

Święto Drzewa jak większość programów Klubu Gaja nakierowany jest na wypracowanie trwałej zmiany społecznej. Nie będzie to możliwe bez współpracy i zaangażowania obywatelskiego. Z drugiej strony wszyscy partnerzy Święta Drzewa – od indywidualnych osób po całe społeczności – przystępują do działań programu całkowicie dobrowolnie dostrzegając w nim korzyści nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swojego otoczenia, regionu, a w końcu całej planety.

Zasada współpracy, powiększania liczby partnerów sprawia, że zasięg Święta Drzewa z roku na rok powiększa się i co ciekawe, jest systematycznie przenoszony do innych krajów. Współpraca i udział społeczny jest również gwarancją kontynuacji programu w kolejnych latach. Święto Drzewa zostało dostrzeżone przez Instytut Spraw Publicznych
i rekomendowane w wydawnictwie Inspirator Obywatelski – przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko… Informator trafił do bibliotek w kraju i za granicą jako zbiór dobrych praktyk dla działań obywatelskich w sferze ochrony środowiska.

Może nas być jeszcze więcej! Święto Drzewa Klubu Gaja nie ma żadnych ograniczeń dla osób z wyobraźnią, otwartych na innych. Nadsyłane sprawozdania pokazują dobre praktyki czyli sposoby: jak skutecznie angażować i zainteresować innych, jak kreować ciekawe wydarzenia i jak nawiązywać dobre kontakty.

 

 

  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget