Jak zgłosić drzewo do ochrony

Aby zgłosić drzewo do ochrony pomnikowej należy złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. Podstawową sprawą przy składaniu wniosku jest określenie gatunku interesującego nas drzewa oraz obwód jego pnia na wysokości 130 cm od ziemi. Na rynku jest dostępny szeroki wachlarz przewodników do oznaczania drzew i można z nich skorzystać. Pomiar obwodu drzewa dokonuje się na wysokości tak zwanej pierśnicy, czyli 130 cm od ziemi, jeśli drzewo na tej wysokości posiada kilka pni to mierzymy wszystkie i sumujemy. Ponadto wniosek powinien zawierać jak najdokładniejszą lokalizację obiektu, na której rośnie drzewo; w lesie należy podać obwód i podobwód leśny (jeśli nie mamy dostępu do map leśnych to wykorzystujemy mapy tradycyjne) można też zamieścić mapkę sytuacyjną z zaznaczonym drzewem. Dobrze, gdy wniosek zawiera również dokumentację fotograficzną obiektu. Już po złożeniu wniosku procedura kwalifikacyjna pomnika może trwać dosyć długo, więc warto systematycznie dowiadywać się u zajmujących się tą sprawą urzędników o los interesującego nas drzewa.

Minimalny obwód drzewa kwalifikujący do uznania go za pomnik przyrody znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – wersja pdf do pobrania

Wniosek o uznanie Pomnikiem Przyrody

1. Przedmiot ochrony ……………………………
2. Nazwa Projektowanego Pomnika (proponowana lub istniejąca)………………………..
3. Opis pomnika
a) gatunek
b) obwód pierśnicy w cm
c) pierśnica w cm
d) wysokość w m
e) wysokość do pierwszego konaru w m
f) stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia
g) wymagane zabiegi ochronne
h) inne uwagi
4. Adres obiektu…………………
a) miejscowość
b) gmina
c) nadleśnictwo, leśnictwo, obręb
d) numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów
e) nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt
f) krótki opis działalności człowieka w okolicy pomnika
g) informacje dodatkowe związane z lokalizacją przestrzenną obiektu
– dojazd PKP lub PKS do miejscowości ……… skąd do pomnika jest ……. km
– najbliższa osada oddalona jest od pomnika o …………. km
– krótki opis gruntu na którym znajduje się obiekt

Opis ewidencyjny wykonał w dniu
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Stanowisko służbowe

Uwagi:
Jeśli nie dysponujemy wszystkimi danymi, to można niektóre pominąć, absolutnie niezbędny jest gatunek, wymiar i lokalizacja (jak poniżej).
W przypadku większej ilości drzew np. alei do wniosku należy dołączyć spis pomiarów wszystkich drzew ( oddzielnie dla prawej i lewej strony alei)
Numer ewidencyjny działki podaje Urząd Gminy (lub Urząd Miasta i Gminy) i dołącza wycinek
z mapy ewidencyjnej z dokładnym oznaczeniem miejsca położenia pomnika.
Do wniosku należy dołączyć:
– wycinek mapy pozwalający zlokalizować miejscowość, w której znajduje się pomnik,
– dokładny szkic (mapę w skali 1:5000) umożliwiający odnalezienie pomnika w terenie, pożądana jest także dokumentacja fotograficzna.

Przybliżony wiek drzewa możemy określić na podstawie tabeli wiekowych drzew. Najbardziej znana jest tabela wiekowa drzew Majdeckiego>>>

  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget