Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety – ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ.

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu.

Święto Drzewa od początku istnienia integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

W programie mogą uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, firmy i osoby indywidualne.

W ramach Święta Drzewa organizowane są m.in.: konkurs Drzewo Roku, konkurs Czarodziejskiego Drzewa, akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie .

Od 2003 roku dzięki  zaangażowaniu ponad 800 000 osób posadziliśmy ponad 1 000 000 drzew i krzewów, zrobiliśmy blisko 1800 schronień/budek lęgowych dla zwierząt i zebraliśmy ponad 5700 ton makulatury, odkryliśmy blisko 200 niezwykłych drzew ważnych dla społeczności lokalnych w konkursie Drzewo Roku.

Program Święto Drzewa rekomendowany był przez Ministerstwo Środowiska jako dobra praktyka edukacji dla rozwoju zrównoważonego na konferencji klimatycznej COP14 i COP19 oraz przez Instytut Spraw Obywatelskich w „Inspiratorze obywatelskim” jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie nieformalnej edukacji obywatelskiej.

Mieszkamy w tym samym domu

Przyłączenie się do programu Święto Drzewa umożliwia bezpośrednie i konkretne działanie na rzecz środowiska i ochrony klimatu. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy to niezbędne narzędzia regulacji klimatu. Pochłaniają dwutlenek węgla, spowalniają spływ wód powierzchniowych. Aby zmniejszyć, a następnie zatrzymać zmiany klimatu, jedną z najważniejszych spraw jest wspólne działanie w tym kierunku. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi.

Dlatego propozycją Klubu Gaja jest sadzenie drzew, mające swój wymiar środowiskowy i edukacyjny. Wprowadzanie zmian społecznych – niezbędnych do uzyskania stanu zrównoważonej produkcji i konsumpcji – jest niemożliwe bez światłych obywateli. Dotychczas zaproszenie do udziału w programie Święto Drzewa przyjęły: społeczności lokalne, ich reprezentanci i władze samorządowe; a także parlamentarzyści i europarlamentarzyści, urzędnicy miejscy, powiatowi, stowarzyszenia, firmy produkcyjne i usługowe, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, nadleśnictwa, rady rodziców, specjalistyczne placówki kontroli związane z ochroną środowiska; kuratoria oświaty, policja, strażacy, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, parafie (rzymsko-katolickie, prawosławne i ewangelickie); koła gospodyń, kółka rolnicze, domy kultury, media.

Współpraca w ramach Święta Drzewa pomiędzy podmiotami z różnych sektorów buduje nie tylko dobre relacje, ale także kapitał zaufania społecznego, który jest tak potrzebny w porozumieniu dla zrównoważonego rozwoju. Program Święto Drzewa przynosi wymierne korzyści dla środowiska przyrodniczego i lokalnych społeczności.

Zapraszamy do wspólnej pracy dla ludzi, przyrody i zwierząt.
Dla Ziemi – naszego wspólnego domu!

Jak się włączyć?

Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października. To wiele różnorodnych działań, przygotowanych i prowadzonych przez wiele dni, a nawet miesięcy (zbiórka makulatury).

Uczestnikom programu proponujemy różnorodne działania: sadzenie drzew przy współpracy z nadleśnictwami, zakładanie czy upiększanie zieleńców, skwerów, parków, ogrodów przyszkolnych, sadzenie drzew w intencji pokoju, odszukiwanie starych drzew i drzew świadków historii, oznaczanie drzew pomnikowych, szukanie drzew niezwykłych (Drzewo Roku), zbieranie nasion, włączenie się w akcję Zbieraj makulaturę, ratuj konie, udział w konkursach, przeprowadzenie warsztatów, lekcji tematycznych i zajęć w terenie, przedstawień i happeningów, zorganizowanie konkursów artystycznych (literackich, fotograficznych, plastycznych, muzycznych), krajoznawczych, przyrodniczych, historycznych i z wielu innych dziedzin, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do drzew.

Zachęcamy do wycieczek, spacerów po lesie i terenach zielonych, a także do rozmów, dyskusji ze specjalistami na temat roli drzew w życiu ludzi, zwierząt i naszej planety.

 

  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget