Święto Drzewa – ogrody dla klimatu

Projekt poświęcony edukacji nt. ochrony klimatu i środowiska popartej realnym działaniem – założeniem ogrodów edukacyjnych: adaptacji nieużytku niegrzebalnej części cmentarza żydowskiego i ogrodu galerii sztuki w Bielsku-Białej przy zaangażowaniu mieszkańców/ek, w tym młodzieży oraz gminy żydowskiej, instytucji, szkół, organizacji i samorządu.

Raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmiany Klimatu wskazuje, że kryzys klimatyczny stanowi zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju świata. Według badań Unii Europejskiej 70% respondentów/ek w Polsce uważa zmianę klimatu za bardzo poważny problem a 71% zgadza się, że przystosowanie do negatywnych skutków zmian klimatu może przynieść korzyści obywatel(k)om Unii Europejskiej. Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast w Polsce, które bierze udział w projekcie Miejskich Planów Adaptacyjnych. W ramach tego projektu miasto opracowuje plany przystosowania się do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Odpowiadając na powyższe kwestie przygotowaliśmy pomysł na powstanie ogrodów edukacyjnych w Bielsku-Białej, które włączą mieszkańców/nki w konkretne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska oraz poszerzą zakres edukacji ekologicznej na terenie miasta. Zorganizowaliśmy konsultacje dotyczące tego pomysłu, do których zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta i właścicieli planowanych lokalizacji. Pierwszy ogród powstanie we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską i Urzędem Miasta na nieużytku cmentarza żydowskiego. Drugi ogród powstanie wokół zabytkowej willi Galerii Bielskiej BWA, gdzie połączymy edukację ekologiczną z działaniami artystycznymi. Przeprowadzimy warsztaty dla lokalnej społeczności z udziałem ekspertów/ek, aby wspólnie wypracować koncepcje obu przestrzeni. Zorganizujemy cykl zajęć dla młodzieży dotyczących zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności połączonej z pracami w obu ogrodach.

Dodatkowo zorganizujemy wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców/ek miasta, w ramach których zostaną posadzone rośliny i zbudowane schronienia dla zwierząt. Na podsumowanie, stworzymy film edukacyjny upowszechniający rezultaty projektu oraz dobre praktyki zaangażowania mieszkańców/nek w proces tworzenia przykładowych ogrodów oraz dobre praktyki zaangażowania mieszkańców/nek w proces tworzenia przykładowych ogrodów oraz współpracy miejskiej na rzecz adaptacji do zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.

Prowadzone działania łączyć będą edukację ekologiczną z kulturą, historią i sztuką. Przyczynią się do poprawy zielono-błękitnej infrastruktury, która łagodzi skutki zmian klimatu i wspiera bioróżnorodność, integracji mieszkańców wokół przyrody i powołania społecznych opiekunów/ek ogrodów.

Projekt będzie wsparciem dla wdrażanego przez miasto Planu adaptacji do zmian klimatu. Wypracowanie w procesie partycypacyjnym założeń i projektu ogrodu na nieużytku cmentarza zostanie uwzględnione w dokumentach planistycznych rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury miasta. Stanie się przykładem poszanowania dziedzictwa kulturowego i współpracy w zakresie unikalnym w skali kraju.

Czas realizacji projektu: styczeń 2021 – lipiec 2022


Fot. Klub Gaja – Tajemniczy Ogród na nieużytku cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej i ogród wokół zabytkowej willi Galerii Bielskiej BWA

Zobacz projekt Tajemniczego Ogrodu  jaki powstał w trakcie otwartych warsztatów projektowych  – wersja pdf >>>

 

AKTUALNOŚCI

Ogrody dla klimatu >>>
Inauguracja projektu „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” >>>
Warsztaty Tajemniczy Ogród >>>
Ruszają prace w ogrodach dla klimatu! >>>
Ogród dla klimatu w Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA >>>
Wydarzenie edukacyjne w Tajemniczym Ogrodzie >>>
Tajemniczy ogród – otwarte warsztaty projektowe >>>
Tajemniczy ogród – podsumowanie otwartych warsztatów projektowych >>>
Społeczni opiekunowie Tajemniczego Ogrodu >>>
Opiekunowie ogrodów ruszyli do prac >>>
Wiosna w Tajemniczym Ogrodzie >>>
Wydarzenia edukacyjne w Tajemniczym Ogrodzie >>>
Konferencja „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu”>>>
Ogrody dla klimaty podsumowane >>>

ZOBACZ FILM Z REALIZACJI PROJEKTU  >>

 

PODCAST „ROZMOWY Z BOŻKIEM”

Posłuchaj podcastu „Rozmowy z Bożkiem” >>>
„Rozmowy z Bożkiem” o mocy pocałunku foki >>>
Posłuchaj rozmowy o łąkach >>>
Rozmowa z Ewą Ciepielewską o Wiśle >>>
Rozmowa z Jackiem Jakubowskim o świadomości, oderwaniu i byciu, unikaniu szkoły uczącej nudy, mentoringu pokory i micie „że, kiedyś było lepiej” >>>
Żyj i pracuj ekologicznie, i świadomie – rozmowa z Julią Mafaldą >>>
Posłuchaj rozmowy z Bartłomiejem Topą >>>
Rozmowa z Małgorzatą Czyżewską >>>
„Rozmowy z Bożkiem” – posłuchaj podcastu! >>>
O sensie życia i modelach przetrwania” >>>
W Europie jest więcej egzotycznych gatunków żab niż w Amazonii! >>
„Rozmowy z Bożkiem” z Cecylią Malik >>
Posłuchaj rozmowy z Kamilem Dąbrową >>>
O zmianie społecznej i Fundacji Ashoka >>>
O twórczym życiu – posłuchaj „Rozmowy z Bożkiem” >>>
O wolnej szkole >>>
Jak wykarmić świat? >>>
Polityka jest ważna >>>
W poszukiwaniu wolności >>>

_______________________________________________________________________________________

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach  Funduszy EOG.

 

 

 

 

  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget