Dąb Dyzio - Pomnik Przyrody

O pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych

W Dymaczewie pod Poznaniem w dniach 4-6 listopada Klub Gaja uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcje Ochrony Środowiska, podczas której podsumowane zostały wyniki projektu ” Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody „.

Wśród prelegentów reprezentujących świat nauki, samorządy, parki narodowe, leśników oraz organizacje pozarządowe znalazł się przedstawiciel Klubu Gaja,  który podzielił się z uczestnikami doświadczeniem i rezultatami programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa.

Dąb Dyzio - Pomnik PrzyrodyCelem programu Święto Drzewa jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 12 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, instytucji naukowych w tym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutu Ochrony Środowiska oraz parków narodowych, gmin i stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody w tym m.in. uprawą i ochroną drzew – Klub Gaja, a także przedstawiciele wykonawcy – konsorcjum firm MGGP i MGGP Aero, którego liderem jest MGGP Aero – współpracującego przy realizacji projektu.

Projekt Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody rozpoczął się w 2014 r. i trwał przez dwa lata. W tym czasie zinwentaryzowano pomniki przyrody i użytki ekologiczne we wszystkich 16 województwach na terenie Polski. Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody prowadzenie Centralnego Rejestru Form Ochrony, bazy w której znajduje się informacja o wszystkich formach ochrony przyrody w Polsce pozostaje w kompetencjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Obecnie rejestr jest w trakcie aktualizowania w oparciu o dane pochodzące z rejestrów prowadzonych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz inne organy odpowiedzialne za ochronę przyrody. Uzupełnienie go o dane dotyczące pomników przyrody i użytków ekologicznych jest bardzo ważnym i potrzebnym zadaniem, które praktycznie zamyka porządkowanie i aktualizację Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody w zakresie najbardziej licznych form ochrony przyrody jakimi są m.in. pomniki przyrody.

Źródło:  www.gdos.gov.pl

Na zdjęciu Dąb Dyzio – Pomnik Przyrody. Fot. Klub Gaja / Tomek Pikuła.

Ten wpis umieszczono w kategorii Artykuły, Święto Drzewa i otagowano jako , , , , . Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget